Locatie Opmeer Zorgcentrum De Spil. Locatie Oosterblokker Medisch Centrum Oost
06-30877607
olgasneekes@outlook.com

Cool voor wie?

Leefstijlcoach Opmeer en Oosterblokker voor positieve gezondheid

Gecombineerde leefstijlinterventie in de basisverzekering

Sinds 1 januari 2019 wordt dit programma voor duurzame gezondheid door je zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering, zonder gevolgen voor het Eigen Risico. COOL staat voor coaching op leefstijl. Het is een erkend GLI (gecombineerde leefstijlinterventie)

Voor wie?

Je kunt kosteloos deelnemen aan het leefstijltraject: het wordt door de verzekeraars volledig vergoed vanuit de basiszorgverzekering en heeft geen invloed op je eigen risico. Voor klanten van Zilveren Kruis (en bijbehorende verzekeraars) geldt dat er geen contract afgesloten kan worden met leefstijlcoaches. Informeer zelf bij uw verzekering wat u vergoed krijgt.

Deelname is dus (meestal) kosteloos maar zeker niet vrijblijvend! Er wordt verwacht dat je alle sessies aanwezig bent en ook tussen de sessies actief aan de slag gaat met je zelf geformuleerde verbeterstappen.

Je kunt je aanmelden voor het leefstijlprogramma als je:

 • 18 jaar of ouder bent
 • overgewicht hebt (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten
 • of als je ernstig overgewicht hebt (d.w.z. een BMI van meer dan 30)

*Om mee te kunnen doen heb je een verwijsbrief van je huisarts/POH nodig.

Je kunt zelf je BMI berekenen Stel: je weegt 74 kilo en bent 1,65 meter lang. Je kunt dan als volgt je BMI berekenen: 74 : (1,65 x 1,65) = 27,2. Of via de site van het voedingscentrum kunt u uw BMI berekenen. De link hiervoor vind u onderaan van deze pagina.

Hoe ziet het COOL-programma er uit?

COOL is een programma die je gedurende 2 jaar doorloopt en bestaat uit individuele gesprekken gecombineerd met groepsbijeenkomsten verdeeld over een basisprogramma en een onderhoudsprogramma. Het basisprogramma van ongeveer 8 maanden bestaat uit:

 • 1 individueel intakegesprek van 1 uur
 • 8 groepssessies van 1,5 uur
 • 2 tussentijdse individuele gesprekken van 45 minuten

Het onderhoudsprogramma heeft een soortgelijke opzet als het Basisprogramma, maar is verspreid over ongeveer 16 maanden.

Thema’s groepssessies

 • Voeding
 • Ontspanning
 • Welzijn
 • Beter slapen
 • Beweging (in samenwerking met de buurtsportcoach)
 • Volhouden
 • Motivatie
 • Positieve gezondheid

Kan ik tussentijds stoppen?

Het is erg belangrijk dat je je als deelnemer in gaat zetten voor de volledige 2 jaar. Deze 2 jaar zijn immers bedoeld om een leefstijlverandering op lange termijn te realiseren. En omdat dit een groepsprogramma is, is het ook belangrijk om een vaste, veilige groepssfeer te creëren en onderlinge ondersteuning te kunnen garanderen. Omdat 2 jaar best lang lijkt, kijken zowel je huisarts als ik vóór aanvang van het traject dan ook echt naar jouw motivatie om dit traject volledig te doorlopen. Ook de regelgeving rondom de vergoedingen vanuit je basisverzekering vraagt om het volledig doorlopen van het traject.

Hoeveel tijd gaat mij dit kosten? 

Ik snap dat dit een belangrijke vraag is Je gaat je hier immers 2 jaar lang voor inzetten.

De eerste 8 maanden hebben we een intakegesprek van 1 uur, 8 groepssessies van 1,5 uur en 2 tussentijdse gesprekken van 45 minuten. De totale tijdsinvestering is dus 14,5 uur. Dit komt neer op een gemiddelde tijdinvestering van 2 uur per maand plus de tijd die je hier zelf in investeert. Dit is per persoon verschillend. Over het algemeen is het wel zo dat hoe meer tijd je hieraan besteedt, hoe sneller je resultaat ziet.

Het Onderhoudsprogramma bestaat eveneens uit een gesprek van 1 uur, 8 groepssessies en nog 3 individuele gesprekken maar deze vinden plaats in 16 maanden. Het onderhoudsprogramma kost je dus de helft minder tijd omdat de tijd tussen de sessies door twee keer zo lang is als bij het basisprogramma. Ook de tijd die je thuis besteedt aan je leefstijlverandering is uiteraard afhankelijk van jouw eigen wensen en inzet. Inmiddels zullen de veranderingen die je in het basisprogramma hebt gedaan, je makkelijker af gaan en minder moeite en energie kosten.

BMI berekenen